Vandforbruget er nu normaliseret. 

Vandspildet er registreret på 3 forskellige sommerhusadresser. Vi vil derfor gerne opfordre til, at frostsikre uopvarmede huse og målere, der er særligt udsatte for frost (korrekt monterede målerbrønde med originale låg, er frostsikre). Tjek også gerne om vandtilførslen til udendørs haner er afbrudt.  

Vandværket vil gerne takke jer for den årvågenhed, der har været udvist og samtidig ønske alle en Glædelig Jul samt et godt og Lykkebringende Nytår.

d 18.12.2023
 
 
 
 
 
Vandspild/Ledningsbrud
Vandværket oplever i øjeblikket, at den udpumpede vandmængde i vores forsyningsområde er steget med ca. 4000 liter pr. time.
 
Det forhøjede vandforbrug indikerer, at der kan være sprængte vandledninger, vandure der er frostsprængte, løbende vandhaner el. lign. Vi vil derfor opfordre til, at vandmåleren kontrolleres, kører den lille røde viser rundt når der ikke bruges vand?
 
Samtidig vil vi gerne opfordre jer til at være årvågne når I færdes i området, er der områder i rabatter, græsarealer eller indkørsler, hvor det ser ud som om der står ekstraordinært meget vand, så giv os gerne et praj på telefon 75 69 00 46.
 
Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får fundet spildet, da det kan blive meget dyrt for den enkelte forbruger
 
d. 14.12.2023
 
 
 

Blødgøring

Juelsminde Vand har installeret centralt blødgøringsanlæg på vandværket.  Hårdhedsgraden er 8 dh, som svarer til blødt vand.

 

 


Vedr. Vandspild samt ledning på egen grund (jordledning)

Vi har i nogle områder konstateret, at installationen af de indvendige vandmålere ikke lever op til vandværkets nuværende krav om plastrør helt ind til afregningsmåleren. I de omtalte tilfælde afsluttes installationen med et jernrør, der er ført igennem soklen ind til måleren i bygningen. Dette kan medføre tæring med utætheder til følge (denne utæthed opdages ikke fordi den opstår inden afregningsmåleren). Da der i dag er afgift på vand samt en ekstra afgift for vandspild for vandværker SKAL dette afhjælpes.

Det er på Juelsminde Grundejerforenings (nu Juelsminde Vands) bestyrelsesmøde d. 4.8.2005 endvidere vedtaget, at der i forbindelse med renovering af jordledninger samtidig skal nedsættes målerbrønde de steder, hvor dette ikke er tilfældet i dag. Målerbrønd samt tilslutning af jordledning skal betales af forbrugeren, vandværket betaler for evt. ny stikledning ind i brønd, samt ny afspærring med kontraventil. Jordledning af jern, skal i alle tilfælde udskiftes med ny plastledning i henhold til fællesregulativet for private vandforsyninger afsnit 8.1.5-8.1.6. Det anbefales, i forbindelse med renovering af egne ledninger at kontoret kontaktes..

Samtidig vil vandværket gøre opmærksom på, at alle stophaner skal være synliggjorte/ført op over niveau, så man umiddelbart kan komme til disse.

I tilfælde af spørgsmål kan kontoret kontaktes på telefon 75 69 00 46, på alle hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.


 

 Hvad koster det, når en vandhane drypper eller et toilet løber? 

Vandhane  
Langsomt dryp 7 m3 pr. år
Hurtige dryp 30 m3 pr. år
Løber for oven - drypper i bunden 5250 m3 pr. år
   
Toilet  
Løber, så det er svært at se 100 m3 pr. år
Løber, så det kan ses 200 m3 pr. år
Løber, så der er uro på overfladen 400 m3 pr. år

image